Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Asambleja Vjetore Evropiane 2016

Si një anëtare e plotë e CEN dhe CENELEC (trupat e standardizimit Evropian), dhe bazuar në të arriturat në fushën e standardizimit, ISRSM mori nderin për të organizuar Asamblenë e XII e Përgjithshme Vjetore e CEN në periudhën 7-8 qershor 2016 dhe CENELEC (evropiane Organet e Standardizimit), i cili do të mbahet në hotelin Alexander Palace në Shkup.

Në këtë ngjarje pritet të marrin pjesë rreth 60 vende pjesëmarrëse dhe mbi 250 përfaqësues të vendeve anëtare të CEN dhe CENELEC. Ndër pjesëmarrësit dhe mysafirët e Asamblesë së Përgjithshme Vjetore janë drejtorë dhe përfaqësues të shquar të kompanive më të mëdha evropiane.

Kjo është një ngjarje me rëndësi të jashtëzakonshme si për Institutin ashtu edhe për qytetin e Shkupit dhe Republikën e Maqedonisë Veriore.

Në organizimin e këtij eventi, ISRSM ofroi një mundësi për kompanitë dhe subjektet ekonomike maqedonase si dhe institucionet e arsimit të lartë nga vendi që të prezantojnë kompanitë, produktet, shërbimet dhe institucionet e tyre para një auditori të tillë evropian.

Mund të shihni më shumë informacion në lidhjen e mëposhtme

www.isrm.gov.mk/event/skopje2016.html