Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Raport financiar

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Pasqyrat financiare për vitin 2022

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Shpenzimet mujore zyrtare për shërbimet e hotelierisë

Shpenzimet mujore për shërbimet e hotelierisë

Pasqyrat financiare për vitin 2021

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Pasqyrat financiare për vitin 2020

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Pasqyrat financiare për vitin 2019

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Pasqyrat financiare për vitin 2018

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Pasqyrat financiare për vitin 2017

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare