Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Pyetje të bëra më shpesh - FAQ

Cila është procedura për prokurimin e standardeve? A paguhet puna në komitetet teknike të ISRSM? A janë standardet e detyrueshme për përdorim?

A janë standardet e detyrueshme për përdorim?

Pse do të ishit anëtar i Komiteteve Teknike ISRSM dhe ISRSM?

A paguhet puna në komitetet teknike të ISRSM?

A mund të kopjoj standardin e blerë dhe t'ua shpërndaj njerëzve të tjerë?

Cila është procedura për prokurimin e standardeve?