Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Годишно собрание на ИСО

Од 08. до 12. септември 2014 година во Рио де Жанеиро – Бразил, се одржа 37-то Годишно Собрание на ИСО – Меѓународната организација за стандардизација. На ова заседание на ИСО на кое присуствуваа и претставници на ИСРСМ, Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија е избран за член во Советот на ИСО, телото кое раководи со работата на ИСО, што претставува и големо признание за досегашните резултати и постигнувања на ИСРСМ на полето на стандардизацијата.