Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Harmonizimi i standardit kombëtar me standardizimin evropian dhe zbatimi i standardeve evropiane të miratuara në ndërtimin dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit në Republikën e Maqedonisë

ISRSM në bashkëpunim me Komisionin Evropian përmes instrumentit TAIEX organizoi një punëtori me temën "Shenja CE - produkti juaj në tregun evropian" në periudhën nga 11-12 Nëntor 2010, mbajtur në Hotelin Arka, Shkup; Aty morën pjesë rreth 80 aktorë nga industria, ministritë dhe punonjësit e ISSRM.