Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

STANDARDET E MENAXHIMIT TES BURIMEVE NJERZORE Tetor 2019

FTES për trajnim një ditor

                        "STANDARDET E MENAXHIMIT T R BURIMEVE NJERZORE"                                       30.10.2019 në orën 9

Ndërmarrjet dhe organizatat e tjera si dhe institucionet shtetërore më shpesh ballafaqohen me vështirësi në menaxhimin dhe kryerjen e proceseve të biznesit dhe organizimit për shkak të mungesës së njohurive dhe aftësive profesionale të punonjësve, por edhe mungesës së njohurive për menaxhimin e burimeve njerëzore midis pronarëve dhe menaxherëve të bizneseve. Çdo organizatë që tashmë ka kuptuar rolin dhe rëndësinë e menaxherëve të burimeve njerëzore për menaxhimin e suksesshëm të një organizate në kushtet moderne të jetesës, tashmë ka krijuar një departament të veçantë për menaxhimin e burimeve njerëzore.

Futja e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore është veçanërisht e rëndësishme jo vetëm sepse ato janë një mjet i fuqishëm për matjen e performancës së punonjësve, por ato janë gjithashtu një bazë për përmirësimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të potencialit njerëzor të kompanive dhe institucioneve. Standardet ndërkombëtare ISO japin udhëzime mbi funksionet kryesore të burimeve njerëzore të përshtatshme për nevojat e organizatës. Për këtë qëllim, Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon trajnim mbi "Standardet për menaxhimin e burimeve njerëzore".

Ky trajnim ofron përmbajtje që fokusohet në standardet ndërkombëtare ISO të përshtatura me nevojat e pjesëmarrësve. Ato janë teorike dhe praktike me diskutime të praktikave të veçanta dhe krahasime të përvojave të ndryshme nga biznesi dhe mjedisi organizativ. Pavarësisht nëse jeni me përvojë ose i ri në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, ky trajnim ju siguron njohuritë dhe përvojën që ju nevojitet. Kjo është një mundësi e madhe për ju për të fituar aftësi adekuate se si të menaxhoni burimet njerëzore.

Trajnimi do të udhëhiqet nga një ekspert i certifikuar Hristina Lozanoska, M.Sc., Business Coach, mentor i burimeve njerëzore dhe pronar i Institutit VITA për Edukim, Këshillim Menaxhimi dhe Coaching. Lozanoska, M.C. Komiteti i International Komiteti Teknik ISO / TC 260 - menaxhimin e burimeve njerëzore.

Ju ftojmë të merrni pjesë në trajnimin i cili do të mbahet më 30 tetor 2019.

Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj më së voni deri më 28 tetor 2019. Çmimi për trajnimin është 6000 denarë, dhe për anëtarët e ISRSM miratohet një zbritje prej 20% si dhe për disa pjesëmarrës nga i njëjti institucion. Pjesëmarrësit në këtë trajnim do të marrin certifikata, dhe tarifa e regjistrimit të trajnimit përfshin materiale trajnimi, një mostër të standardit, një certifikatë pjesëmarrjeje, pushime kafeje, pije freskuese dhe një vakt.

Aplikimet tuaja mund t'i dërgoni në adresën e mëposhtme: mukovic.jasmina@isrsm.gov.mk

Dr.Ruzica Jovanovic-Malinovska

shef i departamentit të bashkëpunimit me klientët

Telefon: 02 3247 157

turmë 076-448-791

Email: malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk