Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Qendra e Informacionit

Në kuadër të Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM), në bazë të Nenit 8 të Ligjit për Standardizimin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 54/2002) dhe dispozitave të Statutit të ISRSM, një Të dhënat e kontaktit Body - Qendra e Informimit e që:

Orari i punës me klientët: Çdo ditë pune nga ora 9.00 deri në 12.30

Telefon kontakti: 02 3 247-159 / 02 3 247-157 / 075 444-627

e-mail: isrsm.info@isrsm.gov.mk