Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Informacion publik

Mbrojtja e sinjalizuesit

Mbrojtja e sinjalizuesit

Parandalimi i korrupsionit - Sistemi i integritetit

Marrëdhëniet me publikun

COPYRIGHT, Privacy Policy, Cookie Policy,

Raport financiar

ISRSM Pasqyrat Financiare dhe Llogaritë Përfundimtare

Anketa