Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Иницијатива за формирање технички комитет од областа металургија

Со цел да се унапреди работењето на компаниите во овој сектор , како и да се зголеми квалитетот на произвоите и услугите поднесена е иницијатива за формирање на Технички комитет за Металургија