Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe dypalësh

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore-ISRSM gjatë funksionimit të tij ka arritur bashkëpunimet e mëposhtme:
Anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare dhe evropiane të standardizimit:

Organizata Ndërkombëtare për Standardizim -
ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim)
Që nga viti 1995, ISRSM është anëtare e plotë.

Komisioni Elektroteknik Ndërkombëtar -
IEC (Komisioni Elektroteknik Ndërkombëtar)
Që nga 14 janari 2005, ISRSM është një anëtar i asociuar.

Komiteti Evropian për Standardizimin -
CEN (Komiteti Evropian për Standardizim)
Që nga 1 korriku 2012, ISRSM është anëtare e plotë.

Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik-
CENELEC (Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik)
Që nga 1 korriku 2012, ISRSM është një anëtar i plotë ligjor.

Instituti Evropian i Telekomunikacionit për Standardizim -
ETSI (Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit)
Që nga dhjetori 2006, ISRSM është një organizatë kombëtare e standardizimit.

Bashkëpunimi ndërkombëtar

 • Në vitin 2005, ISRSM nënshkruar tre marrëveshje me IEC, përkatësisht: Marrëveshje për përdorimin e IEC Botimeve në formatin PDF, vetëm për qëllime të adoptimit kombëtar, marrëveshje për shfrytëzimin e IEC Botimeve në versionin elektronik, vetëm për qëllime të shitjes komerciale dhe shpërndarjes dhe Marrëveshja për përdorimin e Publikimeve të IEC në versionin elektronik me vulë elektronike, vetëm për përdorim të brendshëm të ISRSM;
 • Në vitin 2020, u nënshkrua një marrëveshje e re midis ISRSM dhe IEC, e cila është një zëvendësim dhe azhurnim i marrëveshjeve ekzistuese nga viti 2005;
 • Në 2006, ISRSM nënshkroi një marrëveshje shitjeje me ETSI.

Bashkëpunimi dypalësh

 • Në vitin 2006, 2021një marrëveshje bashkëpunimi dypalëshe u nënshkrua me Institutin Turk për Standardizim (TSE);
 • Në vitin 2009, 2022 janë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim të biznesit-teknike me organet standardizimit të Shqipërisë (DPS),
 • Marrëveshje për bashkëpunim Institutin për Standardizim Bullgaria (BDS) 2009, 2022
 • Marrëveshje për bashkëpunim me Institutin për Standardizim Bosnje dhe Herzegovinë (ISBIH) 2009
 • Marrëveshje për bashkëpunim me Institutin për Standardizim Malin e Zi (ISME), 2009, 2022
 • Marrëveshje për bashkëpunim me Institutin për Standardizim Srbise (ISS) 2011
 • Marrëveshja e mëtejshëm për shitjen e standardeve DIN, Marrëveshje për bilateral bashkëpunimi dhe Marrëveshja për miratimin e standardeve DIN siç është MKC me Institutin Gjerman për Standardizim (DIN), si dhe memorandume bashkëpunimi me Institutin e Akreditimit të Republikës së Maqedonisë Veriore-IARM dhe Byronë e Metrologjisë-BoM;
 • Në vitin 2020, u nënshkrua një marrëveshje për miratimin e standardeve kombëtare DIN si standarde të MKC me metodën e përkthimit, ribotimit dhe miratimit. Kjo marrëveshje është një azhurnim dhe vazhdimësi në bashkëpunimin midis ISRSM dhe DIN, e cila i mundëson ISRSM të miratojë standardet kombëtare gjermane, të disponueshme me përkthim në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën gjermane origjinale;
 • Në vitin 2010, ISRSM nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi  dhe 2021 me Institutin Francez për Standardizim Association Française de Normalisation (AFNOR),
 • Marrëveshja e bashkëpunimit me Administratën e Standardizimit të Kinës - (SAC), 2016,
 • Marrëveshja e bashkëpunimit me Ndërmarrjen Shtetërore "Qendra Kërkimore Shkencore dhe Trajnuese e Ukrainës për Problemet e Standardizimit, Certifikimit dhe Cilësisë" (SE "UkrNDNC"), 2021,
 • Memorandumi i Mirëkuptimit me Autoritetin e Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA), 2022

Takimi Vjetor i ISO 2023

18-22 September Brisbane, Australia,

MEMORANDUMI BASHKËPUNIMI

Është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit për Standardizim ISRSM dhe R.Bulgaria BDS

NËNSHKRIMI I MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT MIDIS ISRSM DHE ISME

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Institutit për Standardizim ISRSM dhe ISME të Malit të Zi

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE DPS

Nënshkruar memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe DPS

E NËNSHKRUAR MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE MCCAA

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe Autoritetit të Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA)

KUVENDI I PËRGJITHSHËM I CEN DHE CENELEC

Zyra Çeke për Standarde, Metrologji dhe Testime dhe Agjencia Çeke e Standardizimit (UNMZ) po presin Asamblenë e Përgjithshme të CEN dhe CENELEC të këtij viti, 21-23 qershor 2022 në Pragë.

VIZITA ZYRTARE PUNËS E AFROR ISRS

Vizitë zyrtare e ISRSM në Institutin Francez për Standardizim AFNOR në Paris

BASHKPUNIMI BILATERAL I ISRSM N K KIEV-UKRAIN

Vizitë zyrtare pune në ISRSM me ftesë të Qendrës Ukrainase për Kërkime dhe Trajnime Shkencore mbi Standardizimin, Çertifikimin dhe Çështjet e Cilësisë

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

VIZITA ZYRTARE BILATERALE DHE RAJONALE NE REPUBLIKEN E TURQISE

ISRSM e drejtuar nga Drejtori, Xhevat Kicara, MA dhe Z. William Hristovski, Këshilltar dhe anëtar i Këshillit ISRSM, në një vizitë zyrtare pune në Institutin Turk për Standardizim.

VIZITA DHE BASHKPUNIMI RAJONAL I PUNS

Vizitë pune rajonale dhe bashkëpunim i drejtorit dhe bashkëpunëtorëve nga ISRSM në ISME-Instituti për Standardizimin e Malit të Zi

BASHKPUNIMI RAJONAL

Delegacioni i Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë Veriore, bëri një vizitë pune dy ditore zyrtare në Institutin për Standardizim të Republikës fqinje të Serbisë

Asambleja e 55 -të dhe 61 -të e Përgjithshme e CEN dhe CENELEC

Asambleja e 55 -të e Përgjithshme e CEN, Asambleja e 61 -të e Përgjithshme e CENELEC, Sesioni i 11 -të i Përbashkët me CENELEC / AG dhe Takimi i Jashtëzakonshëm i CEN / AG