Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe dypalësh

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore-ISRSM gjatë funksionimit të tij ka arritur bashkëpunimet e mëposhtme: Anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare dhe evropiane të standardizimit:

Organizata Ndërkombëtare për Standardizim - ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim) Që nga viti 1995, ISRSM është anëtare e plotë.

Komisioni Elektroteknik Ndërkombëtar - IEC (Komisioni Elektroteknik Ndërkombëtar) Që nga 14 janari 2005, ISRSM është një anëtar i asociuar.

Komiteti Evropian për Standardizimin - CEN (Komiteti Evropian për Standardizim) Që nga 1 korriku 2012, ISRSM është anëtare e plotë.

Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik- CENELEC (Komiteti Evropian për Standardizimin Elektroteknik) Që nga 1 korriku 2012, ISRSM është një anëtar i plotë ligjor.

Instituti Evropian i Telekomunikacionit për Standardizim - ETSI (Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit) Që nga dhjetori 2006, ISRSM është një organizatë kombëtare e standardizimit.

Bashkëpunimi ndërkombëtar

  • Në vitin 2005, ISRSM nënshkruar tre marrëveshje me IEC, përkatësisht: Marrëveshje për përdorimin e IEC Botimeve në formatin PDF, vetëm për qëllime të adoptimit kombëtar, marrëveshje për shfrytëzimin e IEC Botimeve në versionin elektronik, vetëm për qëllime të shitjes komerciale dhe shpërndarjes dhe Marrëveshja për përdorimin e Publikimeve të IEC në versionin elektronik me vulë elektronike, vetëm për përdorim të brendshëm të ISRSM;
  • Në vitin 2020, u nënshkrua një marrëveshje e re midis ISRSM dhe IEC, e cila është një zëvendësim dhe azhurnim i marrëveshjeve ekzistuese nga viti 2005;
  • Në 2006, ISRSM nënshkroi një marrëveshje shitjeje me ETSI;
  • Në vitin 2009, ISRSM nënshkroi një Marrëveshje për pajtueshmërinë me kërkesat me CEN dhe CENELEC si anëtarë të tyre të asociuar në zbatimin e standardit Evropian, si dhe një Marrëveshje mbi përdorimin e standardeve Evropiane që duhen respektuar si anëtare të asociuar;

Bashkëpunimi dypalësh

  • Në vitin 2006, një marrëveshje bashkëpunimi dypalëshe u nënshkrua me Institutin Turk për Standardizim;
  • Në vitin 2009, janë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim të biznesit-teknike me organet standardizimit të Shqipërisë (DPS), Bullgaria (BDS), Bosnje dhe Herzegovinë (BAS) dhe Malin e Zi (Isme), Marrëveshja e mëtejshëm për shitjen e standardeve DIN, Marrëveshje për bilateral bashkëpunimi dhe Marrëveshja për miratimin e standardeve DIN siç është ICC me Institutin Gjerman për Standardizim (DIN), si dhe memorandume bashkëpunimi me Institutin e Akreditimit të Republikës së Maqedonisë Veriore-IARM dhe Byronë e Metrologjisë-BoM;
  • Në vitin 2020, u nënshkrua një marrëveshje për miratimin e standardeve kombëtare DIN si standarde të ICC me metodën e përkthimit, ribotimit dhe miratimit. Kjo marrëveshje është një azhurnim dhe vazhdimësi në bashkëpunimin midis ISRSM dhe DIN, e cila i mundëson ISRSM të miratojë standardet kombëtare gjermane, të disponueshme me përkthim në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën gjermane origjinale;
  • Në vitin 2010, ISRSM nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Francez për Standardizim (AFNOR).

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE DPS

Nënshkruar memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe DPS

E NËNSHKRUAR MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE MCCAA

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe Autoritetit të Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA)

KUVENDI I PËRGJITHSHËM I CEN DHE CENELEC

Zyra Çeke për Standarde, Metrologji dhe Testime dhe Agjencia Çeke e Standardizimit (UNMZ) po presin Asamblenë e Përgjithshme të CEN dhe CENELEC të këtij viti, 21-23 qershor 2022 në Pragë.

VIZITA ZYRTARE PUNËS E AFROR ISRS

Vizitë zyrtare e ISRSM në Institutin Francez për Standardizim AFNOR në Paris

BASHKPUNIMI BILATERAL I ISRSM N K KIEV-UKRAIN

Vizitë zyrtare pune në ISRSM me ftesë të Qendrës Ukrainase për Kërkime dhe Trajnime Shkencore mbi Standardizimin, Çertifikimin dhe Çështjet e Cilësisë

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

VIZITA ZYRTARE BILATERALE DHE RAJONALE NE REPUBLIKEN E TURQISE

ISRSM e drejtuar nga Drejtori, Xhevat Kicara, MA dhe Z. William Hristovski, Këshilltar dhe anëtar i Këshillit ISRSM, në një vizitë zyrtare pune në Institutin Turk për Standardizim.

VIZITA DHE BASHKPUNIMI RAJONAL I PUNS

Vizitë pune rajonale dhe bashkëpunim i drejtorit dhe bashkëpunëtorëve nga ISRSM në ISME-Instituti për Standardizimin e Malit të Zi

BASHKPUNIMI RAJONAL

Delegacioni i Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë Veriore, bëri një vizitë pune dy ditore zyrtare në Institutin për Standardizim të Republikës fqinje të Serbisë

Asambleja e 55 -të dhe 61 -të e Përgjithshme e CEN dhe CENELEC

Asambleja e 55 -të e Përgjithshme e CEN, Asambleja e 61 -të e Përgjithshme e CENELEC, Sesioni i 11 -të i Përbashkët me CENELEC / AG dhe Takimi i Jashtëzakonshëm i CEN / AG