Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

FTESË PËR TRAJNIM ONLINE

FTESË PËR TRAJNIM ONLINE

__ "МКС EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve për testim dhe kalibrim"

06 dhe 07 dhjetor 2021__

Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM) organizon trajnim dyditor online për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve për testim dhe kalibrim. Trajnimi do të elaborojë në detaje strukturën e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018; do të identifikohen dhe shpjegohen kërkesat e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018; do të bëhet një krahasim dhe rishikim me versionin e mëparshëm të standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2007. Trajnimi është i dedikuar për ata që duan të njihen në detaje me kërkesat e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, për menaxherët e cilësisë, drejtuesit e laboratorëve, përfaqësuesit e laboratorëve testues. dhe kalibrimin, vlerësuesit, etj Ligjëruese e këtij trajnimi do të jetë znj. Jasmina Janevska, Koordinatore për akreditimin e organeve çertifikuese nga Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Znj. Jasmina Janevska është vlerësuese udhëheqëse për procedurat e akreditimit, trajnere për vlerësues për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 dhe anëtare e Komitetit për Laboratorë në Akreditim Evropian. Ju ftojmë të merrni pjesë në këtë trajnim dyditor online i cili do të mbahet më 06 dhe 07 dhjetor 2021. Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj më së voni deri më 4 dhjetor 2021. Çmimi për trajnimin online është 5000,00 denarë, zbritje 20%. miratuar për anëtarë të ISRSM, si dhe për disa pjesëmarrës nga i njëjti institucion. Pjesëmarrësit në këtë trajnim online do të marrin certifikata, dhe tarifa e regjistrimit të trajnimit përfshin materiale trajnimi, një mostër të standardit dhe një certifikatë pjesëmarrjeje. Jemi në dispozicionin tuaj për të gjitha informacionet shtesë. Personi kontaktues: Jasminka Mukoviq Këshilltar trajnimi Telefoni: 02 3247 157 celulari: 075 444 627 email: isrsm.obuki@isrsm.gov.mk

Dokumentet