Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ISO 22000

! [] ( / images / upload / hrana.jpg)

POKANA ZA O BUK A

"Interpretimi i kërkesave të standardit MKС EN ISO 22000: 2018 - Sistemi i menaxhimit të sigurisë së ushqimit - Kërkesat për të gjitha organizatat e përfshira në zinxhirin ushqimor" 10.05.2019 në orën 9 Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM ) organizon trajnim për standardin "interpretimin e kërkesave të standardit MKS EN ISO 22000: 2018 - Food Sistemi i menaxhimit të sigurisë - kërkesat për të gjitha organizatave të përfshira në zinxhirin ushqimor". Trajnimi do të shpjegojë kërkesat e versionit të ri të standardit MKS EN ISO 22000: 2018, do të nxjerrë në pah dallimet me versionin e mëparshëm dhe do të ofrojë udhëzime për harmonizimin e dokumentacionit të sistemeve të menaxhimit në mënyrë që të kalohet në versionin e ri të standardi. Struktura e standardit MKS EN ISO 22000: 2018 do të shtjellohet në detaje; kërkesat e reja të standardit MKS EN ISO 22000: 2018 do të identifikohen dhe shpjegohen; do të bëhet një krahasim dhe rishikim me versionin e mëparshëm të standardit MKS EN ISO 22000: 2008; do të tregohen dokumentet që do të ndryshohen.

Trajnimi do të drejtohet nga B.Sc. eng. teknik Daniela Mitrevska, menaxhere e kompanisë konsulente DiM Consulting Shkup, me përvojë shumëvjeçare në fushën e konsultimit të standardeve ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2015, ISO 22000: 2015, ISO 17020: 2012, ISO 17025: 2005; si dhe për standardet FSSC 22000 ver 4.1, BRC, IFS, BSCI. Daniela Mitrevska është një trajnere e miratuar nga ERCA e cila në portofolin e saj ka kryer një numër auditimesh të kryera në mënyrë të pavarur dhe të paanshme si një auditor kryesor i jashtëm për trupin certifikues nga Republika Çeke. Në të njëjtën kohë, ajo punon dhe vepron në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, përgatitjen e lejeve të integruara mjedisore A dhe B me arsimimin e duhur për të njëjtët. Ju ftojmë të merrni pjesë në trajnimin që do të mbahet më 10 maj 2019. Për të organizuar një hapësirë të përshtatshme për trajnim, ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj më së voni deri më 7 maj 2019. Çmimi për trajnimin është 6,000.00 denarë, dhe për anëtarët ISRSM 20% zbritje miratohet për më shumë pjesëmarrës nga i njëjti institucion. Pjesëmarrësit në këtë trajnim do të marrin certifikata, dhe tarifa e regjistrimit të trajnimit përfshin materiale trajnimi, një mostër të standardit, një certifikatë pjesëmarrjeje, pushime kafeje, pije freskuese dhe një vakt.

Ne jemi në dispozicionin tuaj për të gjitha informacionet shtesë.

Personi kontaktues: Dr. Ruzica Jovanovic-Malinovska Shef i Departamentit të Bashkëpunimit me Klientin telefon: 02 3247 159 celular: 076 448 791 email: malinovska.ruzica@isrm.gov.mk