Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

ISO 45001

! [] ( / images / upload / image 45001-2.jpg)

FTES PRAR TRAJNIM

"Interpretimi i kërkesave të standardit MKS ISO 45001: 2018- Sistemet e menaxhimit për sigurinë dhe shëndetin në punë"

26.09.2019 në orën 9

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon trajnim për standardin MKS ISO 45001: 2018 - Sistemet e menaxhimit për sigurinë dhe shëndetin në punë - Kërkesa me udhëzime për përdorim. Ky Standard Ndërkombëtar bazohet në OHSAS 18001: 2007. Standardi MKS ISO 45001: 2018 mund të aplikohet në të gjitha kompanitë nga industri të ndryshme dhe gjithashtu mund të integrohet me sisteme të tjera të menaxhimit. Ky trajnim do të mbulojë ndryshimet kryesore në standard; ndryshimet në kërkesat specifike; matja e qëllimeve të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe planifikimi për arritjen e tyre; harmonizimi i terminologjisë (Aneksi SL). Zbatimi i kërkesave të standardit MKS ISO 45001: 2018 do t'ju mundësojë që të përmirësoni proceset e planifikimit dhe krijimit të politikës për sigurinë dhe shëndetin në punë në të njëjtën kohë për të qenë në përputhje me kërkesat e zbatueshme në ligje dhe akte ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë.

Trajnimi do të udhëhiqet nga Suzana Temelkovska, një inxhiniere kimike, menaxhere e Euromak-Control, një kompani që kryen testime teknike, kontroll të cilësisë dhe sasisë, si dhe konsultime dhe trajnime. Suzana Temelkovska është Presidente e Komitetit Teknik ISRSM TC 9 - Menaxhimi i Cilësisë, Mjedisi dhe Rreziqet dhe një eksperte kryesore në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe një auditor kryesor i jashtëm IRCA për standarde të shumta. Ju ftojmë të merrni pjesë në trajnimin i cili do të mbahet më 26 shtator 2019.

Për shkak të interesimit të madh dhe organizimit të një hapësire të përshtatshme për trajnimin, ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj më së voni deri më 24 shtator 2019. Çmimi për trajnimin është 6,000.00 denarë, dhe për anëtarët e ISRSM miratohet një zbritje 20% si dhe për më shumë pjesëmarrës nga i njëjti institucion. Pjesëmarrësit në këtë trajnim do të marrin certifikata, dhe tarifa e regjistrimit të trajnimit përfshin materiale trajnimi, një mostër të standardit, një certifikatë pjesëmarrjeje, pushime kafeje, pije freskuese dhe një vakt.

Ne jemi në dispozicionin tuaj për informacion shtesë.

Personi i kontaktit:

Dr.Ruzica Jovanovic-Malinovska

Shef i Njësisë së Bashkëpunimit me Klientin

Instituti për Standardizimin e R.S. Maqedonia

Telefon: +389 2 3247 159 Mobile: +389 76 448 791

E-mail: malinovska.ruzica@isrsm.gov.mk

www.isrsm.gov.mk