Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Prill 2021

! [] ( / images / upload / JASMINA1 / 9001.slika.jpg)

FTES P FORR TRAJNIM ONLINE

"Interpretimi i kërkesave të standardit MKS EN ISO 9001: 2015-Sistemet e menaxhimit të cilësisë"

21 dhe 22 Prill 2021 në orën 10 paradite

__ Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) __ organizon trajnime online për standardin MKS EN ISO 9001: 2015 - Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë. Ndryshimet kryesore në standard do të mbulohen; ndryshimet në kërkesat specifike; interpretimi i kërkesave me theks në lidershipin, menaxhimin e rrezikut, vendosjen e synimeve dhe menaxhimin e ndryshimeve, komunikimin dhe ndërgjegjësimin; harmonizimi i terminologjisë (Aneksi SL). Ky trajnim ofron përmbajtje që fokusohet në interpretimin e kërkesave të standardit MKS EN ISO 9001: 2015 - Sisteme të menaxhimit të cilësisë, të përshtatura për nevojat e pjesëmarrësve. Ato janë teorike dhe praktike me diskutime të praktikave specifike dhe krahasime të përvojave të ndryshme nga mjedisi i biznesit dhe organizatës. Trajnimi ka për qëllim ata që duan të njihen në detaje me kërkesat e standardit dhe ndryshimet e tij, si dhe për të gjithë ata që tashmë merren me sistemet e menaxhimit të cilësisë (QMS).

Trajnimi do të udhëhiqet nga Profesor Dr. Elizabeta Mitreva, Profesore në Fakultetin e Turizmit dhe Logjistikës së Biznesit në Universitetin "Goce Delçev" Shtip, me përvojë shumëvjeçare në fushën e menaxhimit të cilësisë. Autor i punimeve, librave dhe botimeve të shumta shkencore dhe profesionale në fushën e menaxhimit të cilësisë të botuara në revista ndërkombëtare; pjesëmarrës në projekte kërkimore shkencore; anëtar i bordit redaktues dhe recensues në revista dhe konferenca shkencore si dhe auditor i brendshëm për QMS.

Ju ftojmë të merrni pjesë në trajnimin online i cili do të mbahet në dy ditë më 21 dhe 22 Prill 2021. Ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj më së voni deri më 19 Prill 2021. Çmimi për trajnimin online është 5,000.00 denarë, dhe për anëtarët e ISRSM Zbritja prej 20% miratohet për më shumë pjesëmarrës nga i njëjti institucion. Pjesëmarrësit në këtë trajnim online do të marrin certifikata, dhe tarifa e regjistrimit të trajnimit përfshin materiale trajnimi, një mostër të standardit dhe një certifikatë pjesëmarrjeje.

Ne jemi në dispozicionin tuaj për të gjitha informacionet shtesë.

Personi i kontaktit:

Jasminka Mukovic

Këshilltar trajnimi

Telefon: 02 3247 157

celular: 075 444 627