Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

KUVENDI I PËRGJITHSHËM ISO NË ABU DHABI

19-23 shtator 2022 Abu Dhabi pret Asamblenë e Përgjithshme të ISO (Organizata Ndërkombëtare për Standardizim),

Asambleja e Përgjithshme e këtij viti, e ndihmuar edhe nga Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë së Avancuar të Abu Dhabit (MOIAT), përfshin takime dhe seminare tematike të komiteteve teknike për të diskutuar, gjetur dhe ofruar zgjidhje për globalizimin botëror përmes standardeve.
Në hapjen e takimit #izovjetor, Presidentja e ISO-së, Ulrika Francke dhe nënsekretari i MPB-së, Omar Suvaine Al Suvaijdi, mbajtën fjalën e hapjes, të cilët theksuan rëndësinë dhe rolin e standardeve në industri, tregti, turizëm, ekonomi dhe ekologji.

Strategjia ISO 2030, e përfaqësuar nga Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs), hap rrugën për arritjen e një vizioni të përbashkët për një botë më të mirë dhe një plan për paqe, prosperitet për njerëzit dhe planetin që mund dhe duhet të arrihet vetëm nga forcat e kombinuara. të anëtarëve, ekspertëve dhe partnerëve të organizatës ndërkombëtare të standardizimit ISO.

Në takime dhe punëtori merr pjesë edhe delegacioni i ISRSM-së drejtori Xhevat Kicara, M.Sc., i cili mbajti takime të shumta me zyrtarë të lartë të standardizimit nga e gjithë bota, duke theksuar rëndësinë e standardeve ndërkombëtare që mbështesin inovacionin dhe ofrojnë zgjidhje për sfidat globale në zgjidhjen dhe formësimin e një të ardhmeje më të mirë
Punëtoritë ishin në temat e mëposhtme:
- Si mund të ndihmojnë standardet ndërkombëtare në zbatimin e planeve klimatike

Një qasje inovative dhe e qëndrueshme në sistemet ushqimore

Tregtia në epokën e dixhitalizimit

Zgjidhje inovative për mungesën e ujit

Formimi i qeverisjes korporative për shekullin 21

Deklarata e Londrës - një vit më vonë përmes së cilës mësojmë sesi anëtarët e ISO-së kanë transformuar ekonomitë dhe aktivitetet e tyre përmes standardeve.