Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ISO / IEC 17025 Prill 2019

FTES PRAR TRAJNIM

"MKS EN ISO / IEC 17025: 2018- Kërkesat e përgjithshme të kompetencës së laboratorëve të testimit dhe kalibrimit"

01.04.2019 në orën 9

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon trajnime për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve për testimin dhe kalibrimin. Trajnimi do të shpjegojë kërkesat e versionit të ri të standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018, do të nxjerrë në pah dallimet me versionin e mëparshëm dhe do të japë udhëzime për harmonizimin e dokumentacionit të sistemeve të menaxhimit në mënyrë që të kalohet në edicioni i standardit. Struktura e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 do të shtjellohet në detaje; kërkesat e reja të standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 do të identifikohen dhe shpjegohen; do të bëhet një krahasim dhe rishikim me versionin e mëparshëm të standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2007; do të tregohen dokumentet që do të ndryshohen.

Trajnimi ka për qëllim ata që duan të njihen në detaje me kërkesat e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, për menaxherët e cilësisë, drejtuesit e laboratorëve, përfaqësuesit e laboratorëve të testimit dhe kalibrimin, vlerësuesit, etj

Trajnimi do të udhëhiqet nga Teodora Tasheva, MA, koordinatore për akreditimin e laboratorëve të testimit nga Instituti i Akreditimit të Republikës së Maqedonisë Veriore dhe eksperte dhe presidente e vjetër e ISRSM TC 18 - Akreditimi, vlerësimi i konformitetit dhe metrologjia. Taseva, M.Sc. është një vlerësues kryesor për procedurat e akreditimit si dhe një trajner për vlerësuesit për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018.

Ju ftojmë të merrni pjesë në trajnimin i cili do të mbahet më 1 Prill 2019. Për të organizuar një hapësirë të përshtatshme për trajnimin, ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj më së voni deri më 28 Mars 2019. Çmimi për trajnimin është 6,000.00 denarë , dhe për anëtarët ISRSM 20% zbritje miratohet për më shumë pjesëmarrës nga i njëjti institucion. Pjesëmarrësit në këtë trajnim do të marrin certifikata, dhe tarifa e regjistrimit të trajnimit përfshin materiale trajnimi, një mostër të standardit, një certifikatë pjesëmarrjeje, pushime kafeje, pije freskuese dhe një vakt.

Ne jemi në dispozicionin tuaj për të gjitha informacionet shtesë.

Personi i kontaktit:

Dr.Ruzica Jovanovic-Malinovska

shef i departamentit të bashkëpunimit me klientët

Telefon: 02 3247 159

celular: 076 448 791

Email: malinovska.ruzica@isrm.gov.mk