Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ISRSM Rregullimi ligjor

Vendimi për themelimin, Ligji për Standardizimin dhe Statutin e ISRSM

Rregullat e brendshme të ISRSM për standardizimin dhe aktet e tjera të ISRSM

Procedurat, udhëzimet dhe format e ISRSM