Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ISRSM TC 30 "Eurokode" 16.11.2007

ISRSM organizoi një punëtori mbi modalitetet për zbatimin më efikas të Eurokodeve si rregulla kombëtare, si dhe një sesion të komitetit teknik ISRSM TC 30 "Eurokode" me praninë e anëtarëve të grupeve të punës. Punëtoria u mbajt në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit më 16 nëntor 2007.