Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

IWA 42:2022 NET ZERO GUIDELINES

Në vitin 2022 ISO publikoi dokumentin e parë të harmonizuar globalisht mbi veprimin efektiv të klimës IWA 42:2022 Net Zero Guidelines.

Ky dokument ofron një mjet për politikëbërësit dhe të gjithë ata që punojnë drejt emetimeve neto zero të gazeve serrë.

Për të mbështetur veprimin global të klimës, mund të shkarkoni dokumentin IWA 42:2022 Net Zero Guidelines falas në lidhjen e mëposhtme

Udhëzimet e

IWA 42:2022 Neto Zero