Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

JAVA E DATAVE TË RËNDËSISHME NË FUSHËN E MJEDISIT

Një javë me data të rëndësishme në fushën e mjedisit.

21 Marsi - Dita e Ekologjisë.

21 Marsi - Dita Ndërkombëtare e Pyjeve (Pyje të shëndetshme për një popullsi të shëndetshme).

22 Marsi-Dita Botërore e Ujit (Bëhu ndryshimi që dëshiron të shohësh në botë).

23 Marsi - Dita Botërore e Meteorologjisë (E ardhmja e motit, klimës dhe ujit ndër breza).

"Mjedisi dhe ndryshimet klimatike" kanë qenë prej kohësh në krye të prioriteteve në legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe Komisionit Evropian me të cilin ne, vendet e rajonit, duhet të respektojmë legjislacionin horizontal, cilësinë e ujit dhe ajrit, menaxhimin e mbetjeve. , mbrojtja e natyrës, kontrolli i ndotjes industriale dhe menaxhimi i rrezikut, kimikatet dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht (OMGJ), zhurma dhe pylltaria

Në Institutin për Standardizim ekzistojnë Komitete Teknike (KT) që themelohen dhe kryejnë punë profesionale në fushën e standardizimit, në të cilat paraqitet programi i punës, standardet e publikuara dhe aktivitetet e tjera të komiteteve për mbrojtjen e mjedisit: Familja e standardeve ISO 14000 nga ISRSM TK 9 Menaxhimi i Cilësisë, Mjedisit dhe Riskut ofron kërkesa me udhëzime për përdorim në lidhje me sistemet mjedisore

ISO 14001 përcakton kriteret për një sistem të menaxhimit mjedisor dhe është projektuar për çdo lloj organizate, pavarësisht nga aktiviteti apo sektori i saj, për të krijuar një sistem efektiv të menaxhimit mjedisor. ISRSM TK 17 Cilësia e ajrit dhe ujit Standardizimi në fushën e cilësisë së ajrit të ambientit, emetimet e ajrit, ajri në vendin e punës, hapësira e brendshme dhe standardizimi në fushën e cilësisë së ujit, duke përfshirë përcaktimin e termave, marrjen e mostrave të ujit, matjen dhe raportimin e karakteristikave të ujit.

Më shumë rreth komiteteve teknike të ISRSM