Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

THIRRJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJEN E PERSONIT JURIDIK QË KRYERË NJË AKTIVITET OSE MBAJTJE LEJE PËR GRUMBULLIM DHE/ose TRANSPORTIM, PËRPUNIM, RICIKLIM DHE SHKËRTRIM TË MBETURINAVE