Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Si të kërkoni

Për një kërkim bazë dhe/ose të avancuar, mund të përdorni katalogun online të ISRSM ose të klikoni në skedën "Standardizimi" në faqen kryesore. Mund të kërkoni për disa fjalë ose fraza që lidhen me operatorët "AND", "OR", "NOT":

Kërkim i avancuar duke përdorur simbolin (%):

Kur dëshironi të kërkoni për një frazë, duhet ta vendosni me presje të përmbysur.

Kur dëshironi të kërkoni për një frazë specifike, që lidhet me një ose më shumë fjalë, duhet ta shkruani me presje të përmbysur.

Për të vazhduar, duhet të shkruani të paktën 4 shkronja/numra në kutinë e kërkimit.

Shkronjat e mëdha dhe të vogla nuk dallohen kur përdorni modulin e kërkimit.