Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Консултант за сертификационо тело

За потребите на Институтот за Стандардизација на Република Северна Македонија се објавува оглас согласно законот за јавни набавки за Избор на Консултант за сертификационо тело (според ISO 17021).Огласот од денес 08.11.2013 година е достапен и на веб сајтот на Бирото за јавни набавки на Република Северна Македонија