Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lidhjet me organet qeveritare

Lidhje më të rëndësishme me organet qeveritare - [vlada.mk/ministerstva66(https://vlada.mk/ministerstva "Vlada - Ministerstva")

MINISTRIA E MBROJTJES