Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Standard maqedonas

Standardi Maqedonas është një standard i miratuar nga Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) dhe është në dispozicion për publikun.

Standardi maqedonas mund të jetë identik me standardin evropian (EN), ndërkombëtar (ISO / IEC) ose ndonjë standard tjetër kombëtar (DIN, BS…) dhe në atë rast ju mund ta njihni me shenjën (MKS EN, MKS ISO, MKS DIN) Megjithatë, standardi i Maqedonisë mund të jetë "vetëm" një standard kombëtar, pra të zhvilluara nga ekspertë nga organet teknike të punës ISRSM dhe miratuar nga ISRSM si një standard të Maqedonisë. Ky standard nuk është miratuar në nivel evropian dhe ndërkombëtar, por ekzistenca e tij duhet të raportohet tek organet evropiane të standardizimit.

Përveç standardit maqedonas, ISRSM përmes trupave të tij teknikë të punës zhvillon dhe publikon dokumente të tjera standardizimi si raportet teknike dhe specifikimet teknike.