Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE DPS

Në Tiranë Shqipëri të ftuar nga drejtori gjeneral i drejtorisë së përgjithshme të standardizimit (DPS) Riza Hasanaj drejtori i ISRMV Xhevat Kicara në prezencën e delegacioneve u nënshkrua memorandum për bashkëpunim në mes dy institucioneve me qëllim të vazhdimit, thellimit si dhe zhvillimin e vazhdueshëm të bashkimit mes dy institucioneve miqësore. Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut ISRMV dhe drejtoria e përgjithshme e standardizimit DPS nga republika e Shqipërisë janë të vetmët trupa nacionale të pranuara për standardizim me përgjegjsi për zhvillimin, pranimin, lejimin dhe publikimin e standardeve në të gjitha lëmitë. ISRMV dhe DPS janë antare të ISO, antare shoqëruese të IEC ndërsa në të ardhmen pritet që DPS të bëhet anëtare e CEN dhe CENELEC ku ISRMV veq se është anëtar 10 vjeqar dhe me memorandumin e nënshkruar si dhe shkëmbimin e përvojave edhe bashkëpunimi do të jetë në nivelin më të lartë.