Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

MEMORANDUMI BASHKËPUNIMI

Në kuadër të bashkëpunimit të ndërsjellë të Institutit për Standardizim në rajon, sot në Sofje, Republika e Bullgarisë, u nënshkrua një Memorandum i ri Bashkëpunimi ndërmjet drejtorit të ISRSM, Xhevat Kicara the Instituti Bullgar për Standardizim (BDS), z. Ivelin Burov.

Me drejtoreshën ekzekutive të BDS-së, znj. Irene Dobizheva, u bisedua edhe për bashkëpunimin e ardhshëm që do të përfshijë aktivitetet kombëtare të standardizimit nga të dyja palët, si dhe infrastrukturën cilësore.

Si organ kombëtar standardizimi, BDS përfaqëson Republikën e Bullgarisë në organizatat ndërkombëtare dhe evropiane të standardizimit, është anëtare e ISO që nga viti 1955 dhe e IEC që nga viti 1958 dhe që nga viti 2007 është anëtare e plotë e CEN dhe CENELEC.

Si organ kombëtar standardizimi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ISRSM është anëtare e plotë e ISO që nga viti 1995 dhe e CEN dhe CENELEC që nga viti 2012.

Me nënshkrimin e Memorandumeve të Bashkëpunimit me institutet tjera në rajon, ISRSSM kontribuon në forcimin e bashkëpunimit ekzistues, punën e përbashkët dhe mbështetjen teknike në fushën e standardizimit. Me direktoreshën ekzekutive të BDS-së, znj. Irene Dobizheva foli edhe për bashkëpunimin e ardhshëm që do të përfshijë aktivitete kombëtare standardizimi nga të dyja palët, si dhe infrastrukturë cilësore.