Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

MINISTRIA E MBROJTJES

Ministria e Mbrojtjes Orce Nikolov bb, 1000 Shkup ✆ +389 (0) 2 3 119 577

["Ministria e Mbrojtjes"] (https://mod.gov.mk/ "Ministria e Mbrojtjes")