Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ISO 17025

Training courses

ISO 17025

17025 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, të destinuara për menaxherët e cilësisë, menaxherët e laboratorëve, përfaqësuesit e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, vlerësuesit, etj.


Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM) organizon trajnim dyditor online për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve për testim dhe kalibrim. Trajnimi do të elaborojë në detaje strukturën e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018; do të identifikohen dhe shpjegohen kërkesat e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018; do të bëhet një krahasim dhe rishikim me versionin e mëparshëm të standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2007. Trajnimi është i dedikuar për ata që duan të njihen në detaje me kërkesat e standardit MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, për menaxherët e cilësisë, drejtuesit e laboratorëve, përfaqësuesit e laboratorëve testues. dhe kalibrimin, vlerësuesit, etj

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

2 ditë more