Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Puna ime në ISRSM TC

Sektori për Standardizim pranë ISRSM organizoi një trajnim informativ me titull "Puna ime në ISRSM TC".
Trajnimi kishte për qëllim njohjen e anëtarëve të rinj të Komiteteve Teknike të ISRSM me punën e ISRSM, punën në ISRSM TC, procedurat për miratimin e standardeve dhe terminologjinë bazë që do të përdoret në punën e tyre si pjesë e standardizimit maqedonas.

Në trajnim morën pjesë rreth 20 anëtarë të rinj të TC ISRSM, ndërsa ligjëratën e mbajtën Vesna Popovska dhe Katerina Jovanovska, këshilltare në Sektorin për standardizim.