Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Më shumë rreth standardeve

Si të kërkoni

Cila është standarde

Qëllimet dhe parimet themelore të standardizimit

Përfitimet e standardeve

Standardi maqedonas

Zhvillimi i standardeve maqedonase

Kush zhvillon standardet maqedonase

Procedura e dëgjimit publik dhe Rishikimi Sistematik