Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

ISO 17025 dhjetor 2022

МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Kërkesat e përgjithshme të kompetencës së laboratorëve të testimit dhe kalibrimit

KONFERENCA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE COP27 - 2022

Në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike COP27 – 2022, ISO lançoi dokumentin e parë të harmonizuar globalisht mbi veprimin efektiv të klimës IWA 42:2022 Net Zero Guidelines

IEC PUBLIKON HARTËN PËR STANDARDET E SIGURISË DHE TË PERFORMANCËS PËR PAJISJET E FAMILJES

Kjo platformë IEC ofron një pasqyrë vizuale të standardeve dhe ilustron se cilat standarde ekzistojnë dhe si mund të përdoren së bashku

STANDARDET QË LIDHEN ME PËRGJEGJËSINË GJINORE

UDHËZIMET DHE FORMULARI PËR PËRGATITJEN E STANDARDEVE TË PËRGJEGJËSISË GJINORE

Nga viti 2024, një karikues i vetëm do të përdoret në BE

Parlamenti Evropian ka dhënë miratimin përfundimtar për futjen e detyrueshme të USB-C si një port standard për karikimin e pajisjeve elektronike.

DITA BOTËRORE E STANDARDEVE 2022

14 tetori - Dita Botërore e Standardeve.

FALEMINDERIT NGA ZEMAK

Me rastin e 30-vjetorit të ekzistencës së ZEMAK-ut, ISRSM mori një mirënjohje.

KUVENDI I PËRGJITHSHËM ISO NË ABU DHABI

19-23 shtator 2022 Abu Dhabi pret Asamblenë e Përgjithshme të ISO

BURIMI KOMBËTAR I BOTUAR STANDARDET MAQEDONASE

Komiteti Teknik ISRSM TK 32 – Inxhinieri Elektrike dhe Termocentrale, fushëveprimi i të cilit përfshin standardet maqedonase MKС Н.Б4.801:2000, MKС Н.Б4.803:2000, MKС Н.Б4.804:2000 dhe MKС Н.Б4: 81. një rishikim i të njëjtit.

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE DPS

Nënshkruar memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe DPS

NISMA PËR FORMIMIN E KOMISIONIT TË RI TEKNIK - ISRSM TC 39

Nisja e një procedure për formimin e një ISRSM të ri TK 39 - Gjuhët dhe terminologjia, interpretimi dhe teknologjia përkatëse

E NËNSHKRUAR MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE MCCAA

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe Autoritetit të Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA)

RAPORTI i OECD-së: Indeksi i Politikave të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM).

Indeksi i Politikës së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) - Ballkani Perëndimor dhe Turqia 2022

PROCESI I RIORGANIZIMIT IPA 2017 PROCESI "MBËSHTETJA E RIORGANIZIMIT SHTETËROR"

Takimi i punës i drejtuesve të institucioneve që aplikojnë për infrastrukturën cilësore në vend,

10 VJETE ANËTARËSIM TË PLOTË TË ISRSM-së NË ORGANIZATAT E STANDARDIZIMIT EVROPIAN CEN dhe CENELEC.

2022-korrik-01 ISRSM shënon 10 vjet të anëtarësimit të plotë në organizatat evropiane të standardizimit.

STANDARDET E SAPO MIRATUARA NGA ISRSM TK 7 - PRODUKTET DHE LUBRIKANTE TË NAFTËS

MKC EN 589:2022+A1:2022-Lëndët djegëse të automjeteve - Gazi i lëngshëm i naftës (LPG) - Kërkesat dhe metodat e provës dhe MKC EN 590:2022-Lëndët djegëse të automjeteve - Dizel - Kërkesat dhe metodat e provës