Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

VIZITA ZYRTARE PUNËS E AFROR ISRS

Vizitë zyrtare e ISRSM në Institutin Francez për Standardizim AFNOR në Paris

SEANCA XIX E KUVENDIT të Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më 17 nëntor 2021, duke filluar nga ora 12:00, do të mbahet online SEANCA XIX E KUVENDIT të Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

STANDARD I RI KOMBETAR I DISKUTIMIT PUBLIK MKS 1022: 2021

"Н МКС 1022: 2021 - Çeliku për përforcimin e betonit, rrjeta përforcuese të salduara - Karakteristikat"

FTESË PËR TRAJNIM ONLINE

Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM) organizon trajnim dyditor online për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesat e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve për testim dhe kalibrim më 06 dhe 07 dhjetor 2021

Puna ime në ISRSM TC

ISRSM, organizoi një trajnim informativ me titull "Puna ime në ISRSM TC"

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE ME RAST TË DITËS BOTËRORE TË STANDARDIZIMIT DHE MUAJIT TË SIGURISË KIBRETIKE

Siguria kibernetike është një realitet për kompanitë

BASHKPUNIMI BILATERAL I ISRSM N K KIEV-UKRAIN

Vizitë zyrtare pune në ISRSM me ftesë të Qendrës Ukrainase për Kërkime dhe Trajnime Shkencore mbi Standardizimin, Çertifikimin dhe Çështjet e Cilësisë

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

VIZITA ZYRTARE BILATERALE DHE RAJONALE NE REPUBLIKEN E TURQISE

ISRSM e drejtuar nga Drejtori, Xhevat Kicara, MA dhe Z. William Hristovski, Këshilltar dhe anëtar i Këshillit ISRSM, në një vizitë zyrtare pune në Institutin Turk për Standardizim.

VIZITA DHE BASHKPUNIMI RAJONAL I PUNS

Vizitë pune rajonale dhe bashkëpunim i drejtorit dhe bashkëpunëtorëve nga ISRSM në ISME-Instituti për Standardizimin e Malit të Zi

BASHKPUNIMI RAJONAL

Delegacioni i Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë Veriore, bëri një vizitë pune dy ditore zyrtare në Institutin për Standardizim të Republikës fqinje të Serbisë

ZHVILLIMI I Faqes së re të internetit të ISRSM -së është në progres

ZHVILLIMI I Faqes së re të internetit të ISRSM -së është në progres

Asambleja e 55 -të dhe 61 -të e Përgjithshme e CEN dhe CENELEC

Asambleja e 55 -të e Përgjithshme e CEN, Asambleja e 61 -të e Përgjithshme e CENELEC, Sesioni i 11 -të i Përbashkët me CENELEC / AG dhe Takimi i Jashtëzakonshëm i CEN / AG

DOKUMENTE PUNIMI MAQEDONIK MK CWA 5643-1: 2021 dhe MK CWA 5643-2: 2021

Dokumentet maqedonase të punës MK CWA 5643-1: 2021 "Turizmi dhe shërbimet përkatëse-Kërkesat dhe udhëzimet për zvogëlimin e përhapjes së Covid-19 në industrinë e turizmit (ISO / PAS 5643: 2021)" dhe MK CWA 5643-2: 2021

FTES P FORR TRAJNIM ONLINE

FTES P FORR TRAJNIM ONLINE "Interpretimi i kërkesave të standardit MKS EN ISO 9001: 2015 - Sistemet e menaxhimit të cilësisë"

Raporti i Vlerësimit ISRSM mbi Kriteret e Anëtarësisë në CEN dhe CENELEC

Raporti i Vlerësimit ISRSM mbi Kriteret e Anëtarësisë në CEN dhe CENELEC

MKC EN ISO 50001: 2018-E DISPONUESHME N IN GJUH MN MAQEDONE

MKC EN ISO 50001: 2018-E DISPONUESHME N IN GJUH MN MAQEDONE