Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Takimi Vjetor i ISO 2023

18-22 September Brisbane, Australia,

Diskutim në panel i institucioneve nga infrastruktura e cilësisë

Takimi i institucioneve të infrastrukturës cilësore me operatorët ekonomikë në sektorin e produkteve elektrike dhe makinerive

Asambleja e Përgjithshme e ISO

Edicioni i sivjetshëm, nën temën "Përmbushja e nevojave globale", vjen në një moment kyç për botën.

Dita Botërore e Standardeve 14 tetor 2023

Në prag të Ditës Botërore të Standardeve, 14 Tetor 2023 dhe fushatës shumëvjeçare "Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë" me theks në SDG 3 jetë dhe mirëqenie e sigurt dhe e shëndetshme për të gjithë.

Pajisjet për matjen e rrjedhës

Kërkesat minimale të performancës dhe procedurat e testimit për pajisjet e monitorimit/monitorimit të ujit

Regjistrimet e terminologjisë në standarde

Kërkesat e përgjithshme dhe shembujt e përfaqësimit dhe miratimit të të dhënave të standardizuara terminologjike

Tanke për transportin e substancave të rrezikshme

Transporti i kimikateve të lëngëta dhe gazeve të lëngëta dhe rreziku që sjell ky aktivitet prek shumë sektorë të shoqërisë sonë.

Përkthimi i standardit dhe ndryshimi në dëgjim publik

Përkthimi i standardit dhe ndryshimi H MKS EN ISO 17100:2015/A1:2017(mk) Shërbime përkthimi - Kërkesat për shërbime përkthimi janë përgatitur dhe lëshuar për diskutim publik deri në fund të shtatorit 2023.

20 vjet nga themelimi i Institutit të Standardizimit

Instituti i Standardizimit shënon 20 vjet nga themelimi i tij si organi i vetëm kombëtar për standardizim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Një hap kyç drejt një të ardhmeje të qëndrueshme

Mjeti më i fortë kundër krizës klimatike është pranimi dhe kalimi në emetimet NETO ZERO, deri tani zgjidhja më bindëse që ofron përfitime dhe zgjidhje mjedisore, ekonomike, sociale dhe shëndetësore.

MKC EN ISO 14001

Sistemet e menaxhimit të mjedisit - Kërkesat me udhëzime për përdorim

Standardi MKC ISO 24229 - Kodet për sistemet e konvertimit të gjuhës së shkruar

MKC ISO 24229 - Informacion dhe dokumentacion - Kodet për sistemet e konvertimit të gjuhës së shkruar

MKC EN ISO 9001

Quality management systems - Requirements

Standardet në dispozicion në gjuhën maqedonase

Standardet e miratuara maqedonase me metodën e miratimit të disponueshme në gjuhën maqedonase

Dita Botërore e Çokollatës

Me rastin e Ditës Botërore të Çokollatës standardet e miratuara nga ISRSM TK 13 - Cilësia e ushqimit

Asambleja e Përgjithshme e CEN dhe CENELEC 2023

19-22 qershor Beogradi priti Asamblenë e Përgjithshme Cen/Cenelec

Turizëm dhe shërbime të ngjashme

Standardet për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe shërbimeve përkatëse