Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Përmes standardizimit për produktet më konkurruese maqedonase - SET OF BIZNES TOS MUNDSHM DHE MJETEVE TARK TREGTIMIT P FORR KOMPANI

Përmes standardizimit për produktet më konkurruese maqedonase - SET OF BIZNES TOS MUNDSHM DHE MJETEVE TARK TREGTIMIT P FORR KOMPANI

Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

Тринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ 2016

Мали и средни претпријатија

Иновациски способности на малите и средни претпријатија

Ligjërata "Bazat e Standardizimit" u mbajt në Fakultetin e Ekonomisë së Biznesit "Shkup"

Ligjërata "Bazat e Standardizimit" u mbajt në Fakultetin e Ekonomisë së Biznesit "Shkup"

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Се одржа предавање од областа на стандардизацијата на производи од дрво на „Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер“

Улогата на Институтот за Стандардизација за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар

Раководителот на Одделението за обука при Институтот за стандардизација на РМ пред студентите од четврта година на Факултетот за туризам и бизнис логистика, во Наставниот центар – Скопје, одржа предавање на тема „Улогата на Институтот за стандардизац

Dita Botërore e Standardizimit 14 Tetor

Dita Botërore e Standardizimit 14 Tetor

ISO 14000 - Управување со животна средина

ISO 14000 - Управување со животна средина

Публикуван стандардот ISO 9001:2015

Публикуван стандардот ISO 9001:2015

Повик на кандидати за консултантски услуги 2015-08-04

Повик на кандидати за консултантски услуги 2015-08-04

Стандардизација на мали и средни претпријатија

Стандардизација на мали и средни претпријатија

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008

Општина Велес направи ресертификација на ISO 9001:2008

Одобрен предлог за изработка на национален стандард од областа на Лифтовска дејност

Одобрен предлог за изработка на национален стандард од областа на Лифтовска дејност prМКС 1010

Јавна расправа за нацрт стандардот од областа на хомеопатија pr МКС EN 16872:2015

Јавна расправа за нацрт стандардот од областа на хомеопатија pr МКС EN 16872:2015

Ревизијата на ISO 14001

Ревизијата на ISO 14001

pr EN ISO 14683 е пуштен во јавна расправа во ISO и CEN на 30 април 2015 година

prEN ISO 14683 е пуштен во јавна расправа во ISO и CEN на 30 април 2015 година . Сите заинтереситани страни имаат можност за дадат свои коментари во врска со нацрт верзијата на меѓународниот стандард до 30.06.2015

Собрание на ИСРСМ 2015

12 седница на Собрание на ИСРСМ

Национални анекси и Еврокодови пуштени на јавна расправа-IV група

Во рамките на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 пуштени се на јавна расправа 12 националени анекси