Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Годишно собрание на ИСО

37-мо Годишно собрание на ИСО

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа

Национални анекси на еврокодови пуштени на јавна расправа

Обука за стандардот ISO 9001

Дали знаете дека има промени во стандардот ISO 9001? Дали сте вие подготвени да ги воведете промените?

ISO 9001

ISO 9001, најпопуларниот стандард во светот за менаџмент со квалитет е под ревизија

Програма за работа на ИСРСМ за 2014

Програма за работа на ИСРСМ за 2014

Собрание на ИСРСМ

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ 29 април 2014 година

CEN/BT N 9482, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee - Tattooing services“

CEN/BT N 9482, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee - Tattooing services“

CEN/BT N 9435, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee on Electronic Invoicing “

CEN/BT N 9435, Предлог за формирање на нов CEN/TC “Project Committee on Electronic Invoicing “

CEN/BT N 9397, Формирање на нов CEN/TC “Entertainment technology – Equipment, technical installations and machinery used on stages and other production areas within the entertainment industry“

CEN/BT N 9397, Формирање на нов CEN/TC “Entertainment technology – Equipment, technical installations and machinery used on stages and other production areas within the entertainment industry“

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЗАБРАНЕТИ СУПСТАНЦИ ВО ТЕКСТИЛОТ И КОЖАТА И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

ИСРСМ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ TAIEX ОРГАНИЗРА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЗАБРАНЕТИ СУПСТАНЦИ ВО ТЕКСТИЛОТ И КОЖАТА И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Работна средба

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ НА ИСРСМ „ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО„ на 27 декември 2013 година (петок) со почеток во 11.00 часот

Консултант за сертификационо тело

Избор на консултант за сертификационо тело според ISO 17021

Халал стандардот во Македонија

Дебата во емисијата Економски магазин на тема "ХАЛАЛ стандардот во Македонија"

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Северна Македонија

Ве известуваме дека во периодот од 24-30.09.2013 постои можност за технички пречки во комуникацијата со ИСРСМ

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Северна Македонија

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Северна Македонија

CEN/BT N 9244, Формирање на нов CEN/TC Project Committee 'Professions for Information and Communication Technologies’

CEN/TC Project Committee 'Professions for Information and Communication Technologies’

CEN/BT N 9207, Формирање на нов CEN/TC “Project Committee-Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy”

“Project Committee-Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy”

Десетта седница на Собрание на ИСРСМ

Собрание на ИСРСМ 3-Јуни 2013 година