Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Работна средба

РАБОТНА СРЕДБА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ТЕХНИЧКИ КОМИТЕТИ НА ИСРСМ „ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО„ на 27 декември 2013 година (петок) со почеток во 11.00 часот

Консултант за сертификационо тело

Избор на консултант за сертификационо тело според ISO 17021

Халал стандардот во Македонија

Дебата во емисијата Економски магазин на тема "ХАЛАЛ стандардот во Македонија"

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Северна Македонија

Ве известуваме дека во периодот од 24-30.09.2013 постои можност за технички пречки во комуникацијата со ИСРСМ

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Северна Македонија

Дислокација на просториите Институтот за стандарадизација на Република Северна Македонија

CEN/BT N 9244, Формирање на нов CEN/TC Project Committee 'Professions for Information and Communication Technologies’

CEN/TC Project Committee 'Professions for Information and Communication Technologies’

CEN/BT N 9207, Формирање на нов CEN/TC “Project Committee-Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy”

“Project Committee-Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy”

Десетта седница на Собрание на ИСРСМ

Собрание на ИСРСМ 3-Јуни 2013 година

Набавка на американски стандарди и публикации

Набавка на американски стандарди и публикации

Повик за членство во Работни Групи при техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40-Еврокодови и Национални анекси

Повик за членство во Работни Групи при техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40-Еврокодови и Национални анекси

Превод на македонски јазик на ISO 26000:2011

Превод на Македонски јазик на ISO 26000:2011 Водич на опшествена одговорност

ИСРСМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ

ИСРСМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ

Конференција за World Smart Grid форум

Конференција за World Smart Grid форум

Стратегија за Европска стандардизација

Стратегија за Европска стандардизација

Македонски проекти во фаза 40.20

Пуштени се 2 стандарди на јавна расправа од ТК 11 и ТК 27

Покана за експерти од Нанотехнологија

Покана за експерти од нанотехнологија за учество и работа во CEN/TC 352

ИСРСМ ТК 40

ИСРСМ ТК 40 – Еврокодови и Национални Анекси на јавна расправа

Соопштение

С О О П Ш Т Е Н И Е Во врска со донесената Одлука на Владата на Република Северна Македонија, поради спроведување на есенската акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 21.11.2012 година (среда), е неработен ден за граѓаните на Република Сев