Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Информација за одржување на првата балканска конференција за стандардизација

Во периодот од 14 и 15 јуни во Охрид, во хотел Силекс во организација на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија ќе се одржи – “Првата балканска конференција за стандардизација”

Прва работна средба на претседатели на технички комитети на ИСРСМ

На 25 декември 2007 година во хотел Карпош се одржа првата работна средба на претседателите на ИСРСМ Техничките комитети под наслов “АЈДЕ ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО“.

Промоција

Во декември 2009 година во ресторанот Ден и Ноќ, ИСРСМ организираше свечена промоција на првиот број на Гласилото на ИСРСМ и Каталогот на македонски стандарди декември 2005 - ноември 2009.

ISO регионална работилница на тема „The Role of Standards in Economic Development and Trade

Меѓународната организација за стандардизација – ISO со техничка поддршка на ИСРСМ во периодот од од 05.10.2010 – 07.10.2010 година во Охрид

Настан - 14 октомври 2010 година

На 14 октомври 2010 година, ИСРСМ со техничка поддршка на ИПА 2008 - Проектот „Техничка помош за институционална надградба на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ)„ оддржа настан по повод Светскиот ден на стандардизаци

Учество на Работилницата „Квалитет на електрична енергија“

Во рамките на Работилницата „Квалитет на електрична енергија“, во организација на Македонски IEEE - Оддел за електроенергетика и МАКО-СИГРЕ, беше дадена презентација од страна на ИСРСМ на тема – “Состојба во Македонија – стандарди “

Учество на меѓународната конференција 8ма СЕЕИТА и 7ми МАСИТ Отворени денови

На 15 октомври 2010 во Охрид, се одржа меѓународната конференција 8ма СЕЕИТА и 7ми МАСИТ Отворени денови.

Претставување на работата на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (ETSI)

На 18 февруари 2011 година, од страна на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) во рамките на ИПА 2008 Проектот „Техничка помош за институционална надградба на Институтот за стандардизација на Република Северна Македони

Настан - Европската Безбедност и Здравје на Работа во Индустријата за Мебел и Преработка на Дрво

Во рамките на семот за мебел, на 24 и 25,март 2011 година се одржа семинар на тема: Проект ФАКТИ 3 за Европската Безбедност и Здравје на Работа во Индустријата за Мебел и Преработка на Дрво организирана од Кластерот на дрвна индустрија.

Стандард за општествена одговорност

Во 2010 од страна на Меѓународната организација за стандардизација е публикуван стандардот ISO 26000 - Упатство за општествената одговорност.

Нов меѓународен и европски стандард за цигари

Европскиот комитет за стандардизација (CEN) и Меѓународната организација за стандардизација (ISO) публикуваа два нови стандарди кои се однесуваат на цигари кои сами се гасат по определено време доколку активно не бидат пушени.

Единствен полнач за сите мобилни телефони

На 1. март, 2011 година, CENELEC и USB Implementers Forum (USB-IF) потпишаа меморандум за соработка во врска со развивање на единствен полнач на мобилни телефони

Европски стандард за халал храна

Во рамките на Европскиот комитет за стандардизација (CEN), се формираше работна група која има задача да ја анализира можноста и потребата од подготовка на европскиот стандард за халал храна.