Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

ОГЛАС за членови на Стручeн одбор за Сертификација

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Усвоени се три Национални анекси и еден национален анекс е на јавна расправа од областа на Еврокодовите

Отворено барање на експерти за новоформираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Отворено барање на експерти за ново формираните технички комитети ТК 37-Метали и металургија и ТК 39-Терминологија

Измена на стандард

Измена на карактеристики од стандардот Б.Х2.430:1999 за нафтени производи и средства за подмачкување

Политика за квалитет на ИСРСМ

Политика за квалитет на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Апликација за полноправно членство

На 20.12.2011 година ИСРСМ поднесе апликација за полноправно членство во CEN и CENELEC

Национални анекси и национален стандард

Во рамките на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 7 пуштени се на јавна расправа 1 национален стандард и 2 национални анекси

Меморандум за соработка

На ден 04.11.2011 година беше потпишан меморандум за соработка помеѓу Комора на овластени архитекти и овластени инженери и институтот за стандардизација на Република Северна Македонија.

Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРСМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRSM)

Избор на Сертификационо тело за сертификација на ИСРСМ по ISO 9001:2008 / Cerification services according to ISO 9001:2008, in the framework of EU - funded project technical assistance for capacity building of the Institute of standardization ( ISRSM

Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

\- Дефинирање на критериум за избор на сертификационо тело / Defining criteria for selection of a certification body

Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

ИСРСМ го објавува следниот Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

Иницијатива за формирање технички комитет од областа металургија

Поднесена е иницијатива за формирање на Технички комитет за Металургија

На 05.10.2011 година во 10 часот-средба со делегација од ИСО

На 05 Октомври 2011 година (среда) во 10.00 часот во амфитеатарот на Технолошко Металуршкиот факултет- Скопје ќе се одржи средба на делегација од Меѓународната организација за стандардизација ISO и бизнис заедницата

CEN објави нов стандард за аеродромски и авијацииски безбедносни служби

CEN објави нов стандард за аеродромски и авијацииски безбедносни служби - EN 16082.

2011-08-03

Техничкиот Комитет ИСРСМ ТК 7 - Нафтени производи и средства за подмачкување поднесе предлог иницијатива за подготовка и усвојување на македонски национален стандард од областа на Нафтените производи

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани, Ве известуваме дека средбата со делегацијата од ИСО планирана за 27 јули 2011 год е одложена за месец септември за што дополнително ќе бидете известени. Се извинуваме за настанатите промени.

2011-07-12

Повлекување на конфликтни и неприменливи македонски стандарди кои се наследeни и превземени од поранешните ЈUS стандарди

Месечен регистар на ИСРСМ

Месечен извештај за сите новини и настани поврзани со стандардите регулиран од 01.06.2011 до 30.06.2011 година.