Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE DPS

Nënshkruar memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe DPS

NISMA PËR FORMIMIN E KOMISIONIT TË RI TEKNIK - ISRSM TC 39

Nisja e një procedure për formimin e një ISRSM të ri TK 39 - Gjuhët dhe terminologjia, interpretimi dhe teknologjia përkatëse

E NËNSHKRUAR MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE MCCAA

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe Autoritetit të Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA)

RAPORTI i OECD-së: Indeksi i Politikave të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM).

Indeksi i Politikës së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM) - Ballkani Perëndimor dhe Turqia 2022

PROCESI I RIORGANIZIMIT IPA 2017 PROCESI "MBËSHTETJA E RIORGANIZIMIT SHTETËROR"

Takimi i punës i drejtuesve të institucioneve që aplikojnë për infrastrukturën cilësore në vend,

10 VJETE ANËTARËSIM TË PLOTË TË ISRSM-së NË ORGANIZATAT E STANDARDIZIMIT EVROPIAN CEN dhe CENELEC.

2022-korrik-01 ISRSM shënon 10 vjet të anëtarësimit të plotë në organizatat evropiane të standardizimit.

STANDARDET E SAPO MIRATUARA NGA ISRSM TK 7 - PRODUKTET DHE LUBRIKANTE TË NAFTËS

MKC EN 589:2022+A1:2022-Lëndët djegëse të automjeteve - Gazi i lëngshëm i naftës (LPG) - Kërkesat dhe metodat e provës dhe MKC EN 590:2022-Lëndët djegëse të automjeteve - Dizel - Kërkesat dhe metodat e provës

27 QERSHOR 2022 DITA BOTËRORE E NDËRMARRJEVE MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME

Dita Botërore e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme, për të pestin vit e mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të rritur ndërgjegjësimin dhe nevojën për investime më të mëdha në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht në vendet në zhvillim.

KUVENDI I PËRGJITHSHËM I CEN DHE CENELEC

Zyra Çeke për Standarde, Metrologji dhe Testime dhe Agjencia Çeke e Standardizimit (UNMZ) po presin Asamblenë e Përgjithshme të CEN dhe CENELEC të këtij viti, 21-23 qershor 2022 në Pragë.

RISHQYRTIM (RISHIKIM) I STANDARDEVE ORIGJINALE KOMBËTARE TË MAQEDONISË

Përfshirja e studentëve në botën e standardizimit

WORKSHOPET NDËRKOMBËTARE STUDENTE

Përfshirja e studentëve në botën e standardizimit

MK IWA 34:2022 - SIPËRMARRJA E GRAVE

MK IWA 34:2022 - SIPËRMARRJA E GRAVE-Përkufizimet kryesore dhe kriteret e përgjithshme

ISO 37301 dhe ISO 37002 Prill 2022

"MKC ISO 37301:2021 - Sistemet e menaxhimit të pajtueshmërisë - Kërkesat me udhëzimet për përdorim dhe IKS ISO 37002:2021 - Sistemet e menaxhimit të sinjalizuesve - Udhëzime"

ISO 45001:2018 Mars 2022

Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM) organizon trajnim për standardin MKS ISO 45001:2018 - Sistemet e menaxhimit për shëndetin dhe sigurinë në punë - Kërkesat me udhëzime për përdorim më 29 dhe 30 mars 2022

STRATEGJIA E RE E STANDARDIZIMIT E KOMISIONIT EVROPIAN

Strategjia e re e Komisionit Evropian synon të përshpejtojë miratimin e standardeve të zgjuara dhe të qëndrueshme në ekosistemet e identifikuara në politikën industriale të BE-së

THIRRJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJEN E PERSONIT JURIDIK QË KRYERË NJË AKTIVITET OSE MBAJTJE LEJE PËR GRUMBULLIM DHE/ose TRANSPORTIM, PËRPUNIM, RICIKLIM DHE SHKËRTRIM TË MBETURINAVE

VIZITA ZYRTARE PUNËS E AFROR ISRS

Vizitë zyrtare e ISRSM në Institutin Francez për Standardizim AFNOR në Paris

SEANCA XIX E KUVENDIT të Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më 17 nëntor 2021, duke filluar nga ora 12:00, do të mbahet online SEANCA XIX E KUVENDIT të Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.