Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Сторнирање на јавен оглас за директор

Сторнирање на јавен оглас за директор

НАЦИОНАЛЕН АНЕКС НА ЈАВНА РАСПРАВА

„ МКС EN 1998-1:2012/НА:2017- Проектирање на конструкции отпорни на земјотрес Дел 1: Општи правила, сеизмички дејствија и правила за згради.“

XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ

XV вонредна седница на Собрание на ИСРСМ 25 декември 2017 година со почеток во 12.00 часот

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на директор на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Вра основа на член 14-в, став 1 алинеја 16, член 15, член 15-а од Законот за стандардизација ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.54/02,84/12,23/13,41/14, 53/16), Советот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македониј

Упатство - Точка 6

Упатство за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

Упатство - Точка 45

Упатство за начинот на постапување на министерствата, други органи на државната управа и управните организации за време на изборен циклус

ИСРСМ Стратегија 2018-2020

ИСРСМ Стратегија 2018-2020

Затворање на ИПА проект

Затворање на ИПА проект 28.06.2017

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ 2017

НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

Н МКС 1017:2017 нов национален стандард на јавна расправа

Семинар за “Стандардизација и CE-ознака за врати и прозорци”

На 9ти и 12ти Мај ќе се одржи семинар

Standardizimi i sigurisë ushqimore dhe paketimi i ushqimit

Një seminar do të mbahet më 8 dhe 11 maj

EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик

EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик

Нов Национален стандард за лифтови

Нов Национален стандард за лифтови

Одржана тематска презенатација

Одржана тематска презентација - Национални стандарди во електроенергетика, придобивки и практични примери

Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "

Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "

Одобрен преводот на ISO 9000:2015

Одобрен преводот на ISO 9000:2015

Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа

Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа