Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

ИСРСМ Стратегија 2018-2020

ИСРСМ Стратегија 2018-2020

Затворање на ИПА проект

Затворање на ИПА проект 28.06.2017

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРСМ 2017

НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРД НА ЈАВНА РАСПРАВА

Н МКС 1017:2017 нов национален стандард на јавна расправа

Семинар за “Стандардизација и CE-ознака за врати и прозорци”

На 9ти и 12ти Мај ќе се одржи семинар

Standardizimi i sigurisë ushqimore dhe paketimi i ushqimit

Një seminar do të mbahet më 8 dhe 11 maj

EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик

EN ISO 9001:2015 достапен и на македонски јазик

Нов Национален стандард за лифтови

Нов Национален стандард за лифтови

Одржана тематска презенатација

Одржана тематска презентација - Национални стандарди во електроенергетика, придобивки и практични примери

Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "

Почеток на ИПА проект " Техничка поддршка за јакнење на капацитетите во ИСРСМ "

Одобрен преводот на ISO 9000:2015

Одобрен преводот на ISO 9000:2015

Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа

Преводот на ISO 9001:2015 пуштен на јавна расправа

Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"

Оглас за Европски експерт од областа на "Mashinery safety"

Workshop

Workshop Standards for circular economy Waste management and secondary raw materials

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година

Програма за работа на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија 2016 година

Asambleja Vjetore Evropiane 2016

Asambleja Vjetore Evropiane 2016 nga 7-8 qershor 2016 në Shkup

Strategjia ISRSM 2016-2020

Versioni fillestar i Strategjisë ISRSM. Komentet mbi të mund të jepen deri më 28.04.2016

Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација

Оглас за именување на членови во Комитетот за заштита на непристрасност за сертификација