Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Lajmet dhe ngjarjet

Lajmet dhe ngjarjet që lidhen me ISRSM.

Zgjidhje inovative marketingu

Media Consulting, një kompani që ofron zgjidhje të personalizuara marketingu për rritjen e biznesit,

МКС EN ISO/IEC 17025:2018

TRAJNIM për standardin МКС EN ISO/IEC 17025:2018 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација

Seanca e 21-të e Kuvendit të ISRSSM-së

Mbajti 21 seanca të rregullta vjetore të Kuvendit të Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Mjetet për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë

Ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh me të cilin përballet njerëzimi dhe biodiversiteti. Standardet luajnë një rol kyç në reduktimin e emetimeve të gazeve serrë, veçanërisht të dioksidit të karbonit (CO2).

Asambleja e Përgjithshme e 87-të e IEC

19 tetor. - 2 Noe. 2023 Asambleja e Përgjithshme e IEC (Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik) mbahet virtualisht.

MKC EN ISO/IEC 27001:2023

Siguria e informacionit, siguria kibernetike dhe mbrojtja e privatësisë - Sistemet e menaxhimit të sigurisë së informacionit - Kërkesat

21 Seanca e Kuvendit të ISRSSM

Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbajë seancën e rregullt vjetore të Kuvendit të ISRSM

MKC EN 12595 МКС EN 12596

Bitumi dhe lidhësit bituminoz

Njoftimi i brendshëm 01/2023 i Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shpallje e brendshme për avancim të zyrtarit administrativ në Institutin për standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Simpoziumi i Tretë Rajonal mbi Ashensorët dhe Shkallët lëvizëse SEELIFT 2023

Tema e kësaj konference ishte: Ashensorët dhe shkallët lëvizëse që i nënshtrohen kushteve sizmike, siguria, aksesueshmëria dhe efikasiteti i energjisë në modernizimin e ashensorëve ekzistues.

Simpoziumi i 20-të Ndërkombëtar i Shoqatës së Inxhinierëve të Ndërtimit të Maqedonisë

28-29 shtator 2023, në hotel Double Tree by Hilton në Shkup mbahet Simpoziumi i 20-të Ndërkombëtar i Shoqatës së Projektuesve të Ndërtimit të Maqedonisë (SSC), ngjarja më e madhe në fushën e ndërtimit në vendin tonë.

World Tourism Day 2023

Këtë vit, Dita Botërore e Turizmit e UNWTO ka temën "Turizmi dhe Investimet e Gjelbërta"

Takimi Vjetor i ISO 2023

18-22 September Brisbane, Australia,

Diskutim në panel i institucioneve nga infrastruktura e cilësisë

Takimi i institucioneve të infrastrukturës cilësore me operatorët ekonomikë në sektorin e produkteve elektrike dhe makinerive

Asambleja e Përgjithshme e ISO

Edicioni i sivjetshëm, nën temën "Përmbushja e nevojave globale", vjen në një moment kyç për botën.

Dita Botërore e Standardeve 14 tetor 2023

Në prag të Ditës Botërore të Standardeve, 14 Tetor 2023 dhe fushatës shumëvjeçare "Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë" me theks në SDG 3 jetë dhe mirëqenie e sigurt dhe e shëndetshme për të gjithë.