Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Nga viti 2024, një karikues i vetëm do të përdoret në BE

Më 4 tetor, Parlamenti Evropian votoi me shumicë dërrmuese për të miratuar një karikues universal për tregun e vetëm të BE-së. Nga viti 2024, karikuesi USB-C do të bëhet i vetmi karikues për pajisjet elektronike të përdorura zakonisht në BE, të tilla si telefonat inteligjentë, tabletët, lexuesit elektronikë, kamerat dixhitale dhe kufjet, konzolat e lojërave video në dorë, altoparlantët portativë dhe pajisjet portative të navigimit.

E njëjta kërkesë do të zbatohet për laptopët në vitin 2026.

Kjo nismë shihet si një mënyrë efektive për të reduktuar mbetjet elektronike dhe për të fuqizuar konsumatorët. Një propozim legjislativ i miratuar nga Parlamenti Evropian ka dhënë miratimin përfundimtar për futjen e detyrueshme të USB-C si port standard për karikimin e pajisjeve elektronike. Legjislacioni i miratuar trajton gjithashtu nevojën për të zhvilluar standarde për të mbështetur inovacionin në karikimin me valë dhe për të sjellë këto zgjidhje të reja në treg.

ISRSM ka miratuar dhe publikuar standardin MKS EN IEC 62680-1-3:2021 - Ndërfaqet universale të autobusëve serialë për të dhëna dhe energji - Pjesa 1-3: Komponentët e zakonshëm - Specifikimi i kabllove C dhe lidhësve të tipit USB Link për më shumë informacion rreth standardit

https://isrsm.gov.mk/mk/project/show/isrsm:proj:72292