Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

VIZITA ZYRTARE E PUNS S IS ISSRM N IN BOSNJ AND DHE HERZEGOVINA

Në realizimin e vizionit të tij për të qenë organe të njohura për standardizim në nivel kombëtar, rajonal, evropian dhe ndërkombëtar, me synime strategjike të përcaktuara qartë për përmirësimin e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së ekonomisë dhe arritjen e zhvillimit afatgjatë socio-ekonomik në përputhje me legjislacionin dhe të mirat evropiane praktikoni Unionin, në përfaqësimin e interesave, nevojave dhe pritjeve të të gjithë aktorëve dhe palëve të interesuara, në përmirësimin e sistemit të standardizimit, por në të njëjtën kohë duke respektuar kërkesat e organizatave evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit, sot Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë Veriore, të udhëhequr nga Drejtori, Xhevat Kicara, MA dhe Këshilltari, gjithashtu një anëtar i Këshillit të ISRSM, z. William Hristovski së bashku me Drejtorin e Institutit për Standardizimin e Bosnjës dhe Hercegovinës, z. Aleksandar Cincar dhe përfaqësues të Institutit, në ditën e parë të vizitës zyrtare të punës arriti një mjedis të përbashkët protokollar dba, duke përcjellë nderin dhe kënaqësinë reciproke për intensitetin dhe cilësinë e bashkëpunimit të gjatë dypalësh dhe rajonal si një shembull i mirë i bashkëpunimit.