Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Оглас за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

НА Република Северна МакедонијаИнститутот за стандардизација на Република Северна Македонија

го објавува следниот

ОГЛАС

за потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ (Lead Auditors)

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија – ИСРСМ има потреба од ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ (Lead Auditors), за ISO 9001:2008, кои по потреба би биле ангажирани како надворешни лица од Сертификационото тело при Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија – ИСРСМ.

Потребни документи:

  1. CV
  2. Диплома за положен курс за ВОДЕЧКИ ОЦЕНУВАЧИ (Lead Auditors)
  3. Број на кодот и областа
    Документите доставете ги најдоцна до 28.10.2011 година, (петок) во Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија – ИСРСМ, со назнака “Сертификација”.

Институт за стандардизација на Република Северна Македонија

Ул. Васил Главинов бб, блок 10-мезанин 1000 Скопје