Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Pasqyrë e trajnimeve të realizuara

ISO 17025

17025 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, të destinuara për menaxherët e cilësisë, menaxherët e laboratorëve, përfaqësuesit e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, vlerësuesit, etj.

Prill 2021

Interpretimi i kërkesave të standardit MKС EN ISO 9001: 2015

ISO 15189

Sistemet e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

Shkurt 2019

Interpretimi i kërkesave të standardit MKS EN ISO 14001: 2015

ISO 22000

Sistemi i menaxhimit të sigurisë së ushqimit

Qershor 2019

Interpretimi i kërkesave të standardit MKС EN ISO 9001: 2015

Janar 2019

Interpretimi i kërkesave të standardit MKС EN ISO 9001: 2015

Trajnim për standardin ISO / IEC 27001

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon trajnime për standardin ISO 27001 - Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit.

ISO 45001

Sistemet e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

2019

"Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit - MKS EN ISO / IEC 27001: 2017"

ISO / IEC 17025 Prill 2019

Interpretimi i kërkesave të standardit MKC ISO / IEC 17025: 2018

STANDARDET E MENAXHIMIT TES BURIMEVE NJERZORE Tetor 2019

STANDARDET E MENAXHIMIT T R BURIMEVE NJERZORE

STANDARDET E MENAXHIMIT T R BURIMEVE NJERZORE Dhjetor 2018

STANDARDET E MENAXHIMIT T R BURIMEVE NJERZORE

Н МКС 1016 Nëntor 2018

NDRYSHIMET E LIGJIT P ONR PRODUKTET DHE STANDARDET E NDSTRRTIMIT NGA ZONA E HARMONIZUAR DHE JOHARMONIZUAR

ISO 14001 Nëntor 2014

ISO 14001: 2015 - Ndryshimet në standard