Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Pasqyrë e trajnimeve

Pasqyrë e trajnimeve

Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për kurse trajnimi, trajnime brenda ose mësim në distancë, do të gjeni portofolin tonë të plotë këtu.


Pse të ndiqni trajnimet në ISRSM

Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë Veriore gjatë funksionimit të tij organizon me sukses trajnime profesionale (seminare, kurse dhe punëtori) nga viti 2014

Trajnimet e brendshme

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon trajnime të brendshme për standardet e hartuara për nevojat tuaja

Të mësuarit në distancë

Tani është e mundur të ndiqni trajnime nga shtëpia ose zyra juaj dhe të fitoni njohuri në të njëjtën mënyrë si trajnimet dhe seminaret klasike, falë përparësive të ofruara nga teknologjia moderne në këtë kohë.

Training courses

Plani i trajnimit

Plani i trajnimit të palëve të interesuara

0 Related training courses more

ISO 17025

17025 - Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, të destinuara për menaxherët e cilësisë, menaxherët e laboratorëve, përfaqësuesit e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit, vlerësuesit, etj.

1 Related training courses more

Shëndeti dhe Siguria ISO 45001

ISO 45001, standardi i parë global i sistemit të menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (OHS) tani është publikuar.

1 Related training courses more

Menaxhimi i cilësisë

Trajnimi ISO 9001 me ekspertët tanë do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë se çfarë është një sistem i menaxhimit të cilësisë, si ta zbatoni atë dhe si ta kontrolloni sistemin tuaj.

3 Related training courses more