Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

I nominuari për bileta

Imran Bajrami - Këshilltar i Burimeve Njerëzore, i autorizuar si person që do t'i përgjigjet biletave (ankesat e paraqitura në formë elektronike përmes profileve të Portalit Kombëtar për Shërbimet Elektronike, "Е-Услуги" të cilat i referohen problemeve në marrjen e shërbimeve elektronike),

Telefoni i kontaktit: 02 / 3247-150
bajrami.imran@isrsm.gov.mk