Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

ISRSM vlerëson dhe angazhohet për të mbrojtur privatësinë tuaj, përfshirë atë të anëtarëve dhe kontribuesve tanë, operatorëve ISRSM, klientëve, vizitorëve të faqeve të internetit të ISRSM dhe pajtimtarëve të shërbimit ISRSM

Informacion mbi të drejtat e subjektit të të dhënave personale

Informacion mbi të drejtat e subjektit të të dhënave personale

Kushtet e përgjithshme për përdorimin e shërbimeve të "isrsm.gov.mk"

Pëlqimi për të drejtën e autorit dhe mbrojtjen e të dhënave personale për pjesëmarrësit në aktivitetet e standardizimit ISRSM