Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

ISRSM vlerëson dhe angazhohet për të mbrojtur privatësinë tuaj, përfshirë atë të anëtarëve dhe kontribuesve tanë, operatorëve ISRSM, klientëve, vizitorëve të faqeve të internetit të ISRSM dhe pajtimtarëve të shërbimit ISRSM

Informacion mbi të drejtat e subjektit të të dhënave personale

Informacion mbi të drejtat e subjektit të të dhënave personale

Kushtet e përgjithshme për përdorimin e shërbimeve të "isrsm.gov.mk"

Pëlqimi për të drejtën e autorit dhe mbrojtjen e të dhënave personale për pjesëmarrësit në aktivitetet e standardizimit ISRSM