Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

PROCESI I RIORGANIZIMIT IPA 2017 PROCESI "MBËSHTETJA E RIORGANIZIMIT SHTETËROR"

Takim pune i menaxherëve të institucioneve përgjegjëse për infrastrukturën e cilësisë në vend, znj. Merita Mustafai, drejtoreshë e Byrosë së Metrologjisë, z. Slobodden Chokrevski, drejtor i Institutit të Akreditimit RSM dhe z. Dzevat Kitsara, drejtor i RSM-së. Instituti i Standardizimit.

 Në takim u diskutua në lidhje me procesin e riorganizimit të projektit IPA 2017 “Mbështetja e Riorganizimit të Shtetit”, ku statusi dhe parimet bazë të institucioneve si organe unike kombëtare, secili si subjekt juridik më vete, i pavarur dhe i veçantë në puna sipas kërkesave të BE-së nga njëra anë, konfirmoi edhe bashkëpunimin dhe koordinimin e ngushtë ndërmjet institucioneve të përmendura nga ana tjetër. ISRSM është pjesë e shtyllës së infrastrukturës së cilësisë dhe si i vetmi organ kombëtar standardizimi përfaqëson interesat kombëtare në organizatat ndërkombëtare (ISO, IEC), evropiane (CEN, CENELC, ETSI) dhe rajonale të standardizimit.