Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

PROGRAMI I PUNËS CEN dhe CENELEC PËR VITIN 2023

Standardet evropiane janë mjete kyçe që ofrojnë zgjidhje për sfidat aktuale dhe të ardhshme në ofrimin e mbështetjes për prioritetet e BE-së.

Standardet e BE-së luajnë një rol strategjik në zhvillimin e standardizimit evropian, kështu që në këtë kontekst, Programi i Punës CEN I CENELEC për vitin 2023, Shiko me shume ofron një pasqyrë të arritjeve kryesore në standardizim dhe fushat prioritare strategjike që CEN dhe CENELEC janë të gatshëm të zbatojnë në 2023, në 14 sektorë biznesi. Për secilin sektor, lexuesi do të gjejë një listë të organeve teknike të përfshira në ekzekutimin e punës, numrin e standardeve të publikuara nga CEN dhe CENELEC dhe një pasqyrë të detajuar të temave ku pritet puna e standardizimit.

CEN and CENELEC welkome the new European Standardization Strategy

The CEN and CENELEC Work Programme 2023,

Programi i zhvillimit të standardizimit evropian në Programin e Punës CEN dhe CENELEC fokusohet kryesisht në tre tema kryesore për të përmbushur sfidat e sotme: aksesueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe teknologjitë inteligjente, pasi ato janë thelbësore për Evropën për të arritur tranzicionin binjak të gjelbër dhe dixhital sot dhe në të ardhmen.