Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Projects and Standards (Work programme)

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 32 more

Заштита на објекти од атмосферски празнења просечен годишен број денови со грмотевици

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 32 more

Заштита на објекти од атмосферски празнења Толерирана зачестеност на атмосферските празнења

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 32 more

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Фаќач со уред за рано стартување

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 32 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 2 more

Информатика во здравство – Идентификација на медицински производи - Водич за примена на ISO 11239 во врска со елементи и структури на податоци за единствена идентификација и размена на регулирани информации за фармацевтски форми на дози, единици на презентација, начини на администрација и пакување (ISO/DTS 20440:2016)

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 34 more

Електронска наплата Персонализација на опремата во возилата Дел 2:Користење на наменски системи со мал досег (ISO/DTS 21719-2:2017)

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 10 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 13 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 36 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 11 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 11 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 11 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 4 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 27 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 17 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 17 more

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 27 more

Јавен транспорт – Интерфејс на услуга за информации во реално време за потребите на јавниот транспорт - Дел 5: Функционален интерфејс на услуга - Ситуација на размена

60.60 Standard published

ИСРСМ ТК 10 more